Indonézia oktatási rendszere

Indonéziában az oktatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Kementerran Pendiotikan adn Kebudayaan-Kemdikbud) és a Vallásügyi Minisztérium (Kementerian Agama- Kemenag) hatáskörébe tartozik.

Az országban 12 éves korig minden állampolgárnak kötelező az általános iskolai oktatás. Magyarországhoz hasonlóan 6 éves kortól kezdődik az általános iskola, mely 12 éves korig 6. osztályig tart. A középiskolai oktatás a 7. évfolyamtól a 9. évfolyaming tartó tartó 3 éves képzés, mely 15 éves életkorig tart.

A főiskolai képzés a 10. évfolyamtól 12. évfolyamig tart 18 éves korig. Az országban iszlám iskolák is működnek. Az iszlám iskolák a Vallásügyi Minisztérium fenntartásában vannak. Az oktatási rendszer kialakításában nagy hangsúlyt fektetnek a személyiség fejlesztésére vallási és szellemi tekintetben egyaránt. Emellett fontos az egyéni kreativitás és intelligencia fejlesztése. Az iskolák két fő csoportja az állami és magániskola. A magániskolákat “nemzeti plusz iskoláknak” is nevezik, melyek tantervi követelményeiket tekintve általában szigorúbbak az Oktatási Minisztérium által meghatározottnál.

Az iskolák 84%-a a Nemzeti Oktatási Minisztérium, 16%-a a Vallásügyi Minisztérium kezelésében működik. A magániskolák száma mindössze 7%-ot tesz ki.

Óvoda és Iskolai előkészítő

Iskolai előkészítő

Iskolai előkészítő foglalkozás egy indonéz óvodában

Az iskolát megelőző nevelői munka az iskolai előkészítőkben és az óvodában történik, mely a PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) alá tartozik. A szülők már 2 éves kortól játszócsoportba (Taman Bermain) vihetik csemetéiket, majd a gyerekek 4 éves kortól a Tamak Kanak-Kanakba (óvodába) járhatnak.

Bár az óvoda és az iskolai előkészítő nem kötelező, de nagyon sok szülő beíratja gyermekét, hogy a kicsik szokják a közösségi életet. Az óvodák túlnyomó többsége, kb. 99,5%-a magán fenntartásban üzemel. Az óvodák száma az országban eléri a 49.000-et.

 

Általános iskola

Az általános iskolák 12 éves korig oktatják a gyerekeket. Az iskolai oktatás a hét 5 vagy 6 napján ( iskolától függően) reggel 6:30-tól délután 2-3 óráit tart. A tanulók szülei választhatnak állami, vallási és fizetős magán- vagy félig vallási oktatási intézmények között. A legtöbb általános iskola a szabadidős tevékenységek széles választékát biztosítja diákjainak (p. sport, művészeti tevékenységek, vallási tanulmányok). Annak ellenére ,hogy az indonéz lakosság 86,1%-a muszlim, mindössze a diákok 15%-a vesz részt vallási tanulmányokban. (2000-es adat)

Indonézia egyes régióit összehasonlítva Java szigeten található a legtöbb iskolai tanuló. A nemzet oktatási rendszerének legfőbb célja, hogy bölcs és tájékozott embereket adjon és a modern nemzetállamban való beilleszkedést segítse elő, megfelelő erkölcsi  és ideológiai alapokat biztosítva a diákoknak.

Indonéz általános iskola

Diákok csoportja egy indonéz általános iskolában

Az indonéz demokrácia kezdetén (1959-165), majd az Új Rend megerősödése (1975) után kialakított nemzeti tanterv kulcsfontosságú a nemzeti oktatási intézményrendszer működtetése szempontjából. Maga az oktatási rendszer tanterve az indonéz állam filozófiai alapelveit megfogalmazó Pancasila öt pontjára épül, melyek az egy Istenben vetett hit, igazságos és civilizált emberiség, nemzeti egység, demokrácia és a társadalmi igazságosság. Az 1998-as évektől az adminisztráció decentralizálásával az iskolák is egyre nagyobb önállóságot kaptak, így a nemzeti tanterv szigorú elvei is lazulni látszanak.

Az oktatás módszerei az ázsiai országokra jellemző szigorú és a tanár tekintélyét tiszteletben tartó nevelői és oktatói munka. Alsóbb évfolyamokon még megengedett a saját nyelven-nyelvjáráson való oktatás, de a harmadik évfolyamon már kötelezően indonéz nyelven történik. A tantermi oktatás módszertanának sajátossága az, hogy a diákokat kevésbé vonják be aktívan az órán folyó témákba. Így nem épít a diákok meglátásaira és gondolataira. Az interaktivitás hiányában az oktatás nem tudja feltárni megfelelően a diákok egyéni hiányosságait valamint lelki és érzelmi problémáit.

Az általános iskola 6 évet ölel magába, bár egyes intézmények gyorsított tanulási programot kínálnak, melynek révén öt éven belül teljesíthető az általános iskola.

Fontosabb tantárgyak az általános iskolában:

 • vallás ( heti 4 tanóra) 1-6 évfolyamon
 • testnevelés ( heti 4 tanóra) 1-6 évfolyamon
 • matematika (heti 6 tanóra) 1-6 évfolyamon
 • fizika, biológia (heti 1,5 tanóra) 4-6 évfolyamon
 • történelem (heti 1 tanóra) 4-6 évfolyamon
 • földrajz (heti 1 tanóra) 4-6 évfolyamon
 • gazdasági ismeretek (heti 1 tanóra) 4-6 évfolyamon
 • indonéz nyelv és irodalom (heti 6 tanóra) 1-6 évfolyamon
 • nemzeti filozófiai alapelvek (Pancasila) ( heti 6 tanóra) 1- 6 évfolyamon.

A tanulók heti óraszáma magasnak mondható a heti 30-36 tanórával.

Középiskola

Középiskola Surabayaban (Indonézia, Jáva sziget)

Középiskola Surabayaban.

A tanulók az általános iskola befejezése után három évig középiskolában járhatnak. Néhány középiskola gyorsított tanulási programot ígér, amellyel két év alatt teljesíthető a képzés. A középiskola mellett 47 szakképzési és szakiskolai program közül választhatnak a diákok, melynek fő területei: technológia és műszaki terület, egészségügyi, művészeti, kézműves és turisztikai, információs és kommunikációs technológia, mezőgazdaság és üzleti menedzsment. Ezek a szakirányok 3 éves képzés keretében sajátíthatók el. A nevesebb középiskolák tanulói kiemelt szinten folytatnak állatorvosi, erdészeti, mezőgazdasági oktatói munkát, egyúttal előkészítve a diákok főiskolai/egyetemi tanulmányait. Speciális szakiskolák tanítják a szállodai menedzser, jogi titkár, képzőművészet és zenei szakirányokat. A speciális / fogyatékkal élő diákok részére speciális szakiskolák állnak rendelkezésre.

 

Felsőfokú képzés – egyetem, főiskola

A felsőoktatási intézmények két csoportba sorolhatók. Léteznek állami és magán fenntartású intézmények. Mindkét intézménytípust a Kutatási, Technológiai és Felsőoktatási Minisztérium felügyeli.

A felsőoktatási intézmények fő típusai:

 • főiskolák, egyetemek
 • intézetek
 • akadémiák
 • politechnikumok

Az indonéz felsőoktatás az ország függetlenné válását követően robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Míg 1950-ben mindössze 10 felsőoktatási intézmény volt az országban 6.500 hallgatóval, addig 20 évvel később 1970-ben már 450 állami- és magán felsőoktatási intézmény működött 237.000 hallgatóval. Ez a szám a 2000-es évek végén tovább bővült. 2009-ben 2975 felsőfokú intézményben 4,2 millió hallgató tanult. A felsőoktatásba való bejutás vizsgához kötött, az ún .belépési vizsga függvénye. (SNMPTN,SBMPTN).

Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

Az intézmények finanszírozását az állam 80-90%-ban fedezi, így az állami költségtérítésben részesülő tanulók száma magas. A tandíjak egyébként is megfizethetők és állami fenntartású felsőoktatási intézményben alacsonyabb, mint a magánegyetemeken. Másik fontos tény, hogy a felsőoktatás autonómiája sokkal nagyobb, mint a nagy állami befolyással bíró alap és középfokú oktatásban.  Ennek ellenére a felsőoktatásban dolgozó oktatók anyagi megbecsülése csekély, sokuk az oktatási tevékenység mellett más szakmájához kapcsolódó tevékenységgel egészíti ki keresetét.

A magánegyetemeket alapítványok működtetik. Ezekben az intézményekben kizárólag tandíj fizetése mellett lehet bejutni. A beiratkozáskor sok helyen magas regisztrációs díjat számolnak fel. A vallási felsőfokú intézményeket főleg egyházi szervezet működtetik. Korlátozott számban, néhány férőhelyre állami ösztöndíj is megpályázható.

Az indonéz felsőoktatásban  mintegy 6.000 külföldi hallgató is részt vesz. A külföldi hallgatók zöme Malajziából származik. Különösen kedvelt szakok: orvostudomány, gyógyszerészet, irodalom és humán területek, mérnöki tudományok.

Nemzetközileg elismert felsőoktatási intézmények Indonéziában:

 • Universitas Sumatera Utara
 • Universitas Indonesia
 • Gadjah Mada University
 • Bandungi Műszaki Intézet
 • Universitas Kristan Krida Wacana

Összegzés:

Az indonéz oktatási rendszer nagyságát tekintve a világon a negyedik. Több mint 50 millió hallgatóval, 3 millió tanárral, 300.000 iskolával. Az oktatásban az általános és középiskola tandíjmentes, de a felsőfokú képzés is elérhető és megfizethető az indonéz lakosság körében.

Az alapműveltséget felmérő kutatások az bizonyítják, hogy az indonéz általános iskolák jó eredményeket érnek el. 2011-ben a lakosság 95,55% rendelkezett általános iskolai, 77,7%-a középiskolai és 27,1%-a pedig főiskolai/egyetemi végzettséggel. A főiskolát végzettek magas aránya, még ázsiai viszonylatban is előkelő helyet ér el.

Ugyanakkor szomorú tény, hogy a középiskolákban magas a lemorzsolódás aránya (4-4,7%). Bár az indonéz kormány jelentős javulást ért el az oktatási szektorban, még mindig nagy kihívást jelent az intézményrendszer megfelelő finanszírozás, menedzselése és az oktatás kor változó követelményeihez igazodó fejlesztése.